Kancelaria

W ramach postępowania egzekucyjnego kancelaria posiada dostęp do następujących systemów informatycznych:

EPU (e-sąd)

 Systemu obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych

EKW – Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Systemu umożliwiającego wyszukiwanie i zajmowanie nieruchomości

OGNIVO 2

Systemu umożliwiającego wyszukiwanie i zajmowanie rachunków bankowych

PUE

Systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS

ePUAP

Systemu elektronicznej  komunikacji z jednostkami administracji publicznej

CEIDG

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

Komornik w każdej sprawie egzekucyjnej osobiście podejmuje czynności terenowe.

Właściwość

Obszar właściwości Sądu Rejonowego, przy którym działa Komornik Sądowy:

MIASTA

 • Toruń
 • Chełmża

GMINY

 • Chełmża
 • Lubicz
 • Łysomice
 • Łubianka
 • Obrowo
 • Wielka Nieszawka
 • Zławieś Wielka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Wojciech Sobczak działa na obszarze rewiru Sądu Rejonowego w Toruniu.

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego Wojciecha Sobczaka na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w związku ze spełnieniem przez kancelarię wymogów zawartych w art. 10  ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych) z wyjątkiem spraw:

 1. o egzekucję z nieruchomości;
 2. o wydanie nieruchomości;
 3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji dołącza pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru

Licytacje

Licytacje można zobaczyć w internetowym serwisie
Krajowej Rady Komorniczej pod adresem:

www.licytacje.komornik.pl